พะเยา
เมืองพะเยา
เวียง
แม่ต๋ำ
แม่นาเรือ
บ้านตุ่น
บ้านต๊ำ
บ้านต๋อม
แม่ปืม
แม่กา
บ้านใหม่
จำป่าหวาย
ท่าวังทอง
แม่ใส
บ้านสาง
ท่าจำปี
สันป่าม่วง
จุน
เชียงคำ
เชียงม่วน
ดอกคำใต้
ปง
แม่ใจ
กิ่งภูซาง
กิ่งภูกามยาว

อำเภอเมืองพะเยา

ประเทศไทย > ภาคเหนือ > จ.พะเยา

แบ่งเขตการปกครอง เป็น 15 ตำบล , 156 หมู่บ้าน
ประกอบด้วยตำบล เวียง , แม่ต๋ำ , แม่นาเรือ , บ้านตุ่น , บ้านต๊ำ , บ้านต๋อม , แม่ปืม , แม่กา , บ้านใหม่ , จำป่าหวาย , ท่าวังทอง , แม่ใส , บ้านสาง , ท่าจำปี , สันป่าม่วง

จำนวนประชากรใน อำเภอเมืองพะเยา
  จำนวนหลังคาเรือน : 24,768 หลังคาเรือน    
  จำนวนประชากร : 92,911 คน   จำนวนผู้สูงอายุ : 12,991 คน
  จำนวนเด็กแรกเกิด ถึง 6 ปี : 3,763 คน   จำนวนผู้สูงอายุ ที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง : 2,712 คน
  จำนวนสตรีตั้งครรภ์ : 273 คน   จำนวนผู้สูงอายุ ที่ช่วยตนเองไม่ได้ : 283 คน
  จำนวนสตรีอายุ 35 ปี ขึ้นไป : 28,226 คน   จำนวนผู้พิการ : 1,291 คน
 
 
สถานที่น่าสนใจใน อำเภอเมืองพะเยา
  สถานศึกษา   จำนวน 0 แห่ง
  ศูนย์รวมการซื้อ-ขาย   จำนวน 0 แห่ง
  การเดินทาง/การคมนาคม   จำนวน 9 แห่ง
  สถานบริการด้านสุขภาพ   จำนวน 20 แห่ง
  การเงิน/การลงทุน   จำนวน 0 แห่ง
  กีฬา   จำนวน 0 แห่ง
  สถานที่ท่องเที่ยว   จำนวน 0 แห่ง
  สถานบริการด้านความบันเทิง   จำนวน 0 แห่ง
  สถานีบริการเชื้อเพลิง   จำนวน 0 แห่ง
  ที่พัก   จำนวน 0 แห่ง
  อาหารและเครื่องดื่ม   จำนวน 8 แห่ง
  ศาสนสถาน   จำนวน 3 แห่ง
  อื่นๆ   จำนวน 0 แห่ง
    จำนวน 0 แห่ง
  รวมทั้งหมด   จำนวน 40 แห่ง


รหัสไปรษณีย์ของ อำเภอเมืองพะเยา
 
ต.เวียง   56000    
ต.แม่ต๋ำ   56000    
ต.แม่นาเรือ   56000    
ต.บ้านตุ่น   56000    
ต.บ้านต๊ำ   56000    
ต.บ้านต๋อม   56000    
ต.แม่ปืม   56000    
ต.แม่กา   56000    
ต.บ้านใหม่   56000    
ต.จำป่าหวาย   56000    
ต.ท่าวังทอง   56000    
ต.แม่ใส   56000    
ต.บ้านสาง   56000    
ต.ท่าจำปี   56000    
ต.สันป่าม่วง   56000    

 
 


ภาคกลาง
()
กรุงเทพมหานคร ()
สมุทรปราการ ()
นนทบุรี ()
ปทุมธานี ()
พระนครศรีอยุธยา ()
อ่างทอง ()
ลพบุรี ()
สิงห์บุรี ()
ชัยนาท ()
สระบุรี ()
นครนายก ()
นครสวรรค์ ()
อุทัยธานี ()
กำแพงเพชร ()
สุโขทัย ()
พิษณุโลก ()
พิจิตร ()
เพชรบูรณ์ ()
สุพรรณบุรี ()
นครปฐม ()
สมุทรสาคร ()
สมุทรสงคราม ()
ภาคตะวันออก
()
ชลบุรี ()
ระยอง ()
จันทบุรี ()
ตราด ()
ฉะเชิงเทรา ()
ปราจีนบุรี ()
สระแก้ว ()
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
()
นครราชสีมา ()
บุรีรัมย์ ()
สุรินทร์ ()
ศรีสะเกษ ()
อุบลราชธานี ()
ยโสธร ()
ชัยภูมิ ()
อำนาจเจริญ ()
บึงกาฬ ()
หนองบัวลำภู ()
ขอนแก่น ()
อุดรธานี ()
เลย ()
หนองคาย ()
มหาสารคาม ()
ร้อยเอ็ด ()
กาฬสินธุ์ ()
สกลนคร ()
นครพนม ()
มุกดาหาร ()
ภาคเหนือ
()
เชียงใหม่ ()
ลำพูน ()
ลำปาง ()
อุตรดิตถ์ ()
แพร่ ()
น่าน ()
พะเยา ()
เชียงราย ()
แม่ฮ่องสอน ()
ภาคตะวันตก
()
ตาก ()
ราชบุรี ()
กาญจนบุรี ()
เพชรบุรี ()
ประจวบคีรีขันธ์ ()
ภาคใต้
()
นครศรีธรรมราช ()
กระบี่ ()
พังงา ()
ภูเก็ต ()
สุราษฎร์ธานี ()
ระนอง ()
ชุมพร ()
สงขลา ()
สตูล ()
ตรัง ()
พัทลุง ()
ปัตตานี ()
ยะลา ()
นราธิวาส ()